Description

aplicarea integrării perspectivei de gen în procesul de bugetare, ceea ce presupune evaluarea bugetelor din perspectiva de gen, prin introducerea unei perspective de gen la toate nivelurile procesului de bugetare și prin restructurarea veniturilor și cheltuielilor astfel încât să fie promovată egalitatea de gen