Description

upoštevanje integracije načela enakosti spolov v procesu priprave proračuna, ki ima za posledico oceno proračuna z vidika spola z vnašanjem vidika spola na vseh ravneh proračunskega procesa in prestrukturiranjem prihodka in porabe z namenom spodbujanja enakosti spolov