Description

veiksmingo lyčių lygybės institucionalizavimo mastų įvertinimas politikose, programose, organizacinėse struktūrose, procesuose, įskaitant sprendimų priėmimą, ir atitinkamuose biudžetuose

Additional notes and information

Lyčių auditas nustato, paprastai dalyvavimo būdu, ar vidaus praktika ir sistemos, padedančios integruoti lyčių aspektą, yra veiksmingos ir sustiprina viena kitą, ar jomis remiamasi. Jis nustato pagrindinį scenarijų, kritines spragas, iššūkius ir pateikia jų sprendimo rekomendacijas, galimus patobulinimus ir naujoves. Jis taip pat dokumentuoja gerąją patirtį siekiant lyčių lygybės. Lyčių auditas padeda stiprinti kolektyvinius organizacijos gebėjimus nagrinėti savo veiklą lyčių atžvilgiu ir nustatyti stipriąsias ir silpnąsias puses skatinant lyčių lygybės klausimus.