Description

kas nors atskleidžiantis lyčių požiūriu skirtingus modelius

Additional notes and information

Pavyzdžiui: rausva ir mėlyna yra įlytintos spalvos, įlytintos institucijos, įlytintos išvaizdos ir pan. Veiksmažodinių žodžio „lytis“ formų naudojimas („įlytinti“, „įlytintas“ ir t. t.) yra susijęs su pakitusia socialinės lyties samprata, kuri vertinama kaip aktyvus procesas – kažkas yra įlytinama(s), kai aktyviai įsitraukia į socialinius procesus, kuriančius ir atkuriančius skirtumus lyčių tapatybėse.