Description

žmonių lytinės tapatybės pasireiškimas ir tai, kaip ją suvokia kiti

Additional notes and information

Paprastai žmonės siekia, kad jų lyties raiška ar jos pateikimas atitiktų jų lytinę tapatybę (-es), nepriklausomai nuo biologinės lyties, kuri buvo priskirta gimus.