Description

izolim i paligjshëm dhe mbarsje me forcë e një gruaje, me qëllim që të ndikojë në përbërjen etnike të ndonjë popullate ose në kryerje e shkelje të rëndë të ligjit ndërkombëtar

Additional notes and information

Shtatzania e detyruar përcaktohet si një krim kundër njerëzimit dhe një krim lufte nga Statuti i Romës i Gjykatës Penale Ndërkombëtare dhe barazohet me torturën. Jashtë kontekstit të luftës, shtatzania e detyruar mund të përkufizohet kur një grua ose vajzë mbetet shtatzënë pa e kërkuar ose dëshiruar atë dhe ndërprerja e shtatzanisë i është mohuar, penguar, vonuar ose vështirësuar. Burimi për shënim: https://www.equalitynow.org/forced_pregnancy