Description

Vastu tahtmist rasestatud naise ebaseaduslik kinnipidamine eesmärgiga mõjutada rahvastiku etnilist koosseisu või toime panna muid rahvusvahelise õiguse suuri rikkumisi

Additional notes and information

Sundrasedus on Rahvusvahelise Kriminaalkohtu Rooma statuudi järgi inimsusevastane kuritegu ja sõjakuritegu ning võrdsustatud piinamisega.