Description

Uklanjanje kondoma tokom seksa od strane seksualnog partnera bez pristanka partnerke/partnera, a kada je dat pristanak za seks sa kondomom