Description

trend smerom k zvyšujúcemu sa podielu žien medzi medzinárodnými migrujúcimi pracovníkmi

Additional notes and information

Feminizácia migrácie pracovnej sily sa vyskytla v posledných niekoľkých desaťročiach z troch hlavných dôvodov. Po prvé, dopyt po pracovnej sile, najmä vo vyspelých krajinách, sa čoraz viac vyberá z hľadiska pohlavia v prospech pracovných miest typicky obsadzovaných ženami, napríklad v oblasti služieb, zdravotnej starostlivosti a zábavy a najmä v dôsledku globálnej krízy v oblasti starostlivosti. Po druhé, meniace sa rodové vzťahy v niektorých krajinách pôvodu znamenajú, že ženy majú väčšiu nezávislosť, ktorá im umožňuje vo väčšej miere pracovať a migrovať ako v minulosti. Po tretie, došlo k nárastu migrácie žien za domácimi prácami, ako aj organizovanej migrácie za manželstvom a obchodovaniu so ženami v rámci sexuálneho priemyslu.