Description

utvecklingen mot en ökande andel kvinnor bland internationella migrerande arbetstagare

Additional notes and information

Feminiseringen av arbetskraftsmigration har skett under de senaste decennierna av tre huvudsakliga skäl. För det första håller efterfrågan på arbete, i synnerhet i de mer utvecklade länderna, på att bli allt mer könsselektiv till fördel för arbetstillfällen som vanligtvis utförs av kvinnor, till exempel inom tjänstesektorn, hälso- och sjukvård och underhållningbranschen och i synnerhet som en följd av den globala vårdkrisen. För det andra innebär förändrade relationer mellan könen i vissa ursprungsländer att kvinnor har mer självständighet rörande yrkesarbete och migrerar i större antal än vad som tidigare var fallet. För det tredje har det skett en ökning av kvinnor som migrerar för hushållsarbete samt inom organiserad migration för äktenskap och människohandel med kvinnor för sexindustrin.