Description

trend neustálého zvyšování podílu žen mezi mezinárodně migrujícími pracujícími

Additional notes and information

K feminizaci pracovní migrace dochází během posledních několika desetiletí ze tří hlavních důvodů. Za prvé, poptávka po pracovních silách, zejména v rozvinutějších zemích, je stále častěji selektivní z hlediska pohlaví, to znamená, že jsou přednostně nabízena pracovní místa, která jsou považována za typicky ženská, například ve službách, zdravotnictví a v oblasti zábavy, a to především v důsledku celosvětové krize pečovatelských služeb. Za druhé, změna v genderových vztazích v některých zemích původu dala ženám větší nezávislost, díky čemuž má více žen než dříve možnost pracovat a migrovat. Za třetí, vzrostl počet žen migrujících za prací v domácnostech, ale i organizovaná migrace za účelem sňatku a obchodování se ženami v sexuálním průmyslu.