Description

en tendens til en stigende andel af kvinder blandt de internationale migrantarbejdere

Additional notes and information

Der er tre hovedårsager til, at der gennem de seneste årtier er sket en feminisering af arbejdskraftmigration. For det første bliver efterspørgslen efter arbejdskraft, især i de mere udviklede lande, mere og mere kønsselektiv til fordel for jobs, der typisk udføres af kvinder, f.eks. inden for servicesektoren, sundhedspleje og underholdning, og især som følge af den globale omsorgskrise. For det andet betyder forandringer i kønsrelationerne i nogle oprindelseslande, at flere kvinder har større frihed til arbejde og migrere end tidligere. For det tredje er der sket en stigning i antallet af kvinder, der migrerer til jobs med husarbejde samt via organiseret ægteskabsmigration og handel med kvinder til sexindustrien.