Description

Trend ka sve većem udjelu žena među međunarodnim radnicima migrantima.

Additional notes and information

Feminizacija radnih migracija dogodila se tokom posljednjih nekoliko decenija iz tri glavna razloga. Prvo, potražnja za radnom snagom, posebno u razvijenijim zemljama, postaje sve rodno selektivnija u korist poslova koje obično obavljaju žene, naprimjer u uslugama, zdravstvu i zabavi, a posebno kao rezultat globalne krize u oblasti njege. Drugo, promjena rodnih odnosa u zemljama iz kojih žene potiču znači da one imaju više nezavisnosti za rad i migraciju u većem broju nego što je to bio slučaj ranije. Treće, zabilježen je rast migracija žena radi kućnih poslova, kao i organizovane migracije radi braka i trgovine ženama radi seksualne eksploatacije.