Description

Тренд ка све већем уделу жена међу међународним радницима мигрантима.

Additional notes and information

Феминизација радних миграција догодила се током последњих неколико деценија из три главна разлога. Прво, потражња за радном снагом, посебно у развијенијим земљама, постаје све родно селективнија у корист послова које обично обављају жене, на пример у услугама, здравству и забави, а посебно као резултат глобалне кризе у области неге. Друго, промена родних односа у земљама из којих жене потичу значи да оне имају више независности за рад и миграцију у већем броју него што је то био случај раније. Треће, забележен је раст миграције жена ради кућних послова, као и организоване миграције ради брака и трговине женама ради сексуалне експлоатације.