Description

Тренд ка све већем удјелу жена међу међународним радницима мигрантима. Феминизација радних миграција догодила се током посљедњих неколико деценија из три главна разлога. Прво, потражња за радном снагом, посебно у развијенијим земљама, постаје све родно селективнија у корист послова које обично обављају жене, на примјер у услугама, здравству и забави, а посебно као резултат глобалне кризе у области његе. Друго, промјена родних односа у земљама из којих жене потичу значи да оне имају више независности за рад и миграцију у већем броју него што је то био случај раније. Треће, забиљежен је раст миграција жена ради кућних послова, као и организоване миграције ради брака и трговине женама ради сексуалне експлоатације.