Description

Suundumus, mille korral üha suurenev hulk rahvusvahelisi võõrtöötajaid on naised

Additional notes and information

Rände feminiseerumine on viimase kolmekümne aasta jooksul aset leidnud peamiselt kolmel põhjusel. Esiteks on tööjõu nõudlus eriti arenenud riikides üha enam seotud ametikohtadega, mida tavaliselt täidavad naised, nt teenused, tervishoid ja meelelahutus. Teiseks on muutunud sugupooltevahelised suhted teatud päritoluriikides toonud kaasa naiste suurema iseseisvuse asuda tööle ja rännata riigist välja. Kolmandaks on suurenenud naiste ränne kodutööde tegemiseks sihtriigis ning ka korraldatud ränne abiellumiseks ja naiste müümiseks seksitööstusesse.