Description

Мушке студије заснивају се на мушким покретима и на заједничком циљу, који деле са феминисткињама, о стварање партнерства у родном оквиру седамдесетих и оспоравању прихваћених појмова мушкости и женствености.

Additional notes and information

Ипак, феминистичке и мушке студије нису увек делиле заједничке епистемолошке интересе, јер је постојала стална могућност преузимања и злоупотребе феминистичког знања. Деведесетих година обновљена хегемонијска мушкост интегрисана је у мушке студије, а данас епистемичка позадина још увек није без амбивалентности, што је знак транзиције „мушкостиˮ, а такође и удаљавање од ње у квир студијама.