Description

Умишлени убийства на новородените бебета от женски пол, поради силно пристрастие в полза на момчетата за сметка на момичета от страна на родителите и общността.

Additional notes and information

Този вид предпочитание към синовете често води до пренебрегване на основните права на момичетата, включително тяхното здраве, хранене и образование, а в по-крайна степен може да доведе до убийство на новородени от женски пол, което може да се случи умишлено или чрез форми на занемаряване, като например подлагане на глад.