Description

Prenatalni odabir spola i prekid trudnoće ženskih fetusa su oblici štetnih praksi vođenih tradicijom patrilinearnog naslijeđa u mnogim društvima, zajedno sa oslanjanjem na dječake koji treba da pruže ekonomsku podršku, obezbijede sigurnost u starosti i obave obrede smrti.

Additional notes and information

Ove štetne prakse su dio skupa društvenih normi koje daju veću vrijednost sinovima nego kćerkama. Pored toga, opći trend smanjenja veličine porodice, povremeno podstaknut strogim politikama koje ograničavaju broj djece koju ljudi smiju imati, jača duboko ukorijenjenu sklonost prema muškom potomstvu. Izbor spola može se desiti prije uspostavljanja trudnoće (preimplantacija), tokom trudnoće prenatalnim otkrivanjem spola i selektivnim pobačajem ili nakon rođenja čedomorstvom ili zanemarivanjem djece. Izbor spola se ponekad koristi u svrhu uravnoteženja porodice, ali mnogo se tipičnije javlja zbog sistematskih preferencija za dječake.