Description

škodlivá praktika riadená tradíciou patrilineálneho dedičstva, v mnohých spoločnostiach spojená so spoliehaním sa na to, že sú to chlapci, kto bude poskytovať ekonomickú podporu, zabezpečovať istotu v starobe a vykonávať obrady smrti

Additional notes and information

Súčasť súboru spoločenských noriem, ktoré priraďujú synom vyššiu hodnotu ako dcéram. Okrem toho, všeobecný trend zmenšovania veľkosti rodiny, príležitostne podporovaný prísnymi politikami obmedzujúcimi počet detí, ktoré majú ľudia mať, posilňuje hlboko zakorenené preferencie pre mužské potomstvo. Výber pohlavia sa môže uskutočniť pred začiatkom tehotenstva (predimplantačný), počas tehotenstva pred prenatálnou detekciou pohlavia a selektívnym potratom alebo po narodení prostredníctvom vraždy detí alebo zanedbaním starostlivosti o deti. Výber pohlavia sa niekedy používa na účely dosiahnutia rovnováhy v rodine, ale oveľa typickejšie sa vyskytuje kvôli systematickému uprednostňovaniu chlapcov.