Description

Вредна практика, обуславяна от традицията на онаследяването по бащина линия в много общества, съчетана с разчитането на момчетата за осигуряване на икономическа подкрепа, гарантиране на сигурност в напреднала възраст, както и за изпълнение на погребални ритуали.

Additional notes and information

Основава се на социални норми, които поставят по-висока стойност на синовете, отколкото на дъщерите. В допълнение към това общата тенденция за намаляване на размера на семействата, която понякога се насърчава от строги политики, ограничаващи броя на децата, разрешен в едно семейство, подпомага дълбоко вкорененото предпочитание за мъжко поколение. Подборът на пола може да се извърши преди установяване на бременността (преди имплантиране), по време на бременността чрез установяване на пола преди раждане и избирателен аборт или след раждане чрез убийство на новороденото или пренебрегване на детето. Подбор на пола понякога се извършва с цел балансиране на семейството, но много по-типично е да се извърши поради систематично предпочитане на момчета.