Description

skadlig sedvänja som drivs av traditionen med patrilinjär härstamning i många samhällen i vilka de förlitar sig på att pojkar ska tillhandahålla ekonomiskt stöd och trygghet för äldre och att utföra ritualer i samband med dödsfall

Additional notes and information

Del av en uppsättning sociala normer där större värde tillmäts söner än döttrar. Dessutom förstärks denna djupt rotade preferens för pojkar till följd av en allmän tendens till minskande familjestorlek, ibland på grund av sträng politik som begränsar antalet barn som människor får ha.
Könsselektiv abort kan ske innan en graviditet fastställts (preimplantation), under graviditeten genom prenatal könsbestämning och selektiv abort eller efter födseln genom barnamord eller försummelse av barn. Könsselektiv abort används ibland för att skapa familjebalans men sker i långt större utsträckning på grund av att pojkar systematiskt föredras.