Description

škodljiva praksa, ki jo v številnih družbah vzdržuje tradicija patrilinearnega dedovanja v povezavi s pojmovanjem, da lahko le moški potomci zagotavljajo ekonomsko podporo in varnost na stara leta ter izvajajo pogrebne obrede

Additional notes and information

Del ustaljenih družbenih norm, ki daje večjo vrednost sinovom kot hčeram. Poleg tega splošna težnja k zmanjševanju velikosti družine, ki jih občasno spodbujajo s strogimi politikami omejevanja števila otrok, ki jih je ljudem dovoljeno imeti, še utrjuje globoko zakoreninjeno večjo zaželenost moškega potomca.
Izbira spola se lahko izvede pred zanositvijo (predimplantacija), med nosečnostjo s prenatalno določitvijo spola in selektivnim splavom ali po porodu z detomorom ali zanemarjanjem otroka. Izbira spola se včasih uporablja za namene uravnoteženja družine, veliko pogosteje pa zaradi sistematičnega dajanja prednosti dečkom.