Description

skadelig praksis drevet af traditionen for patrilineær arv i mange samfund kombineret med en afhængighed af drenge til at yde økonomisk støtte, sikre alderdommen og udføre dødsritualer

Additional notes and information

En del af et sæt sociale normer, der giver sønner større værdi end døtre. En generel tendens til faldende familiestørrelser, der til tider skyldes strenge politikker, som begrænser det tilladte antal børn, forstærker desuden en dybt forankret præference for drengebørn. Kønsselektionen kan foretages inden graviditeten er påvist (præimplantation), under graviditeten gennem prænatal kønsselektion og selektiv abort, eller efter fødslen gennem spædbørnsdrab eller omsorgssvigt. Kønsselektion bruges nogle gange med henblik på familiebalancering, men forekommer i højere grad typisk på grund af en systematisk præference for drenge.