Description

škodlivá praktika posilovaná v mnoha společnostech tradicí dědění a určování původu po otci a přesvědčením, že chlapci budou rodiče v pokročilém věku hospodářsky podporovat, zajistí jim bezpečí a pohřební obřad

Additional notes and information

Součást souboru sociálních norem, které synům připisují vyšší hodnotu než dcerám. Upřednostňování mužských potomků je navíc posilováno všeobecným směřováním k méně početným rodinám, jež je místy ještě zdůrazňováno přísnou politikou omezující povolený počet dětí. Výběr pohlaví lze provádět před začátkem těhotenství zavedením zárodku zvoleného pohlaví, během těhotenství zjištěním pohlaví plodu a provedením selektivního potratu, nebo po narození usmrcením či zanedbáním novorozeného dítěte. Někdy výběr pohlaví slouží pro dosažení vyváženého složení rodiny, ale mnohem častěji je jeho důvodem soustavné upřednostňování chlapců.