Description

prattika li tagħmel ħsara dovuta għat-tradizzjoni ta’ suċċessjoni patrilineali preżenti f’ħafna soċjetajiet, assoċjata ma’ dipendenza fuq is-subien għall-provvediment ta’ sostenn ekonomiku, sabiex tiġi żgurata s-sigurtà fix-xjuħija u biex jitwettqu riti fuq il-mejtin

Additional notes and information

Parti minn sett ta’ normi soċjali li jpoġġu valur akbar fuq is-subien milli fuq il-bniet. Barra minn hekk, tendenza ġenerali lejn tnaqqis fid-daqs tal-familja, kultant riżultat ta’ politiki stretti li jillimitaw in-numru ta’ tfal li n-nies jista’ jkollhom, qed tirrinforza preferenza b’għeruq fondi għal tfal subien. L-għażla tas-sess tista’ sseħħ qabel tiġi stabbilita tqala (qabel l-impjantazzjoni), waqt it-tqala permezz ta’ identifikazzjoni tas-sess qabel it-twelid u abort selettiv, jew wara t-twelid permezz ta’ infantiċidju jew abbandunament tat-tfal. L-għażla tas-sess kultant tintuża għal skopijiet ta’ ħolqien ta’ bilanċ fil-familja, iżda ħafna aktar komuni sseħħ minħabba preferenza sistemika għas-subien.