Description

numeriska och faktiska begrepp som rör jämställdhet mellan kvinnor och män som ofta beräknas som värdena för andelen kvinnor gentemot män för en viss indikator

Additional notes and information

Könsparitet avser ett relativt mått för jämställdhet när det gäller antalet och andelen kvinnor och män, flickor och pojkar. När man istället beräknar andelen kvinnor gentemot män används istället benämningen ”könskvot”.
I sammanhanget för jämställdhet mellan kvinnor och män har jämn könsfördelning inte bara en numerisk dimension utan även en faktisk dimension och här hänvisar den till kvinnor och mäns lika bidrag till alla dimensioner av livet, privat eller offentligt.