Description

concept numeric și de substanţă asociat cu egalitatea de gen, calculat de multe ori ca valoare a raportului dintre femei /bărbaţi pentru un anumit indicator

Additional notes and information

Paritatea de gen se referă la relativa egalitate în ceea ce privește numărul și proporția de femei și bărbați, fete și băieți. Atunci când se calculează însă raportul între femei şi bărbaţi se folosește termenul „raportul sexelor” și nu „paritate de gen”. În contextul egalității de gen, paritatea de gen nu are numai o dimensiune numerică, ci și una de substanță și ca atare se referă la contribuția egală a femeilor și a bărbaților la toate dimensiunile vieții, private sau publice.