Description

kunċett numeriku u sostantiv relatat mal-ugwaljanza bejn is-sessi li ta’ spiss jiġi kkalkolat bħala l-proporzjon tal-valuri bejn in-nisa u l-irġiel għal indikatur partikolari

Additional notes and information

Il-parità tal-ġeneri tikkonċerna ugwaljanza relattiva fir-rigward ta' numri u proporzjonijiet ta' nisa u rġiel, bniet u subien. Meta minflok huma kkalkolati proporzjonijiet irġiel għal nisa, it-tabella "proporzjon tas-sess" hija użata minflok "parità tal-ġeneri". Fil-kuntest ta' ugwaljanza bejn il-ġeneri, il-parità bejn il-ġeneri mhux biss għandha dimensjoni numerika iżda anke dimensjoni sostantiva, u tirreferi għall-kontribut ugwali tan-nisa u l-irġiel f'kull dimensjoni tal-ħajja, kemm privata kif ukoll pubblika.