Description

liczbowa i merytoryczna koncepcja związana z równością płci często obliczana jako stosunek wartości żeńskich do męskich dla danego wskaźnika

Additional notes and information

Parytet płci dotyczy względnej równości pod względem liczby i proporcji kobiet i mężczyzn, dziewcząt i chłopców. Kiedy zamiast tego oblicza się wskaźnik mężczyzn do kobiet, zamiast „parytetu płci” używa się terminu „wskaźnik płci”. W kontekście równości płci parytet płci ma nie tylko wymiar liczbowy, ale także merytoryczny, w czym dotyczy równego wkładu kobiet i mężczyzn w każdym aspekcie życia, zarówno prywatnego, jak i publicznego.