Description

hľadisko, ktoré zohľadňuje rodové rozdiely pri pohľade na akýkoľvek sociálny jav, politiku alebo proces

Additional notes and information

Rodové hľadisko sa zameriava najmä na rodové rozdiely v rámci postavenia a právomocí a zohľadňuje mieru, ktorou diskriminácia formuje bezprostredné potreby aj dlhodobé záujmy žien a mužov. Zaujatie rodového hľadiska je z politického hľadiska stratégiou, akou sa obavy a skúsenosti žien aj mužov stávajú integrálnym rozmerom návrhu, uplatňovania, monitorovania a posudzovania politík a programov vo všetkých politických, hospodárskych a spoločenských sférach, aby ženy a muži mali rovnaké výhody a prospech a aby nerovnosť ďalej nepretrvávala.