Description

måder, hvorpå kvinders og mænds (og pigers og drenges) situation, behov og udfordringer er forskellige. Opmærksom omkring kønsaspekter sigter mod at udrydde ulighed og forebygge deres fortsatte udvikling samt fremme ligestilling mellem mænd og kvinder inden for et bestemt politikområde, et program eller en procedure