Description

načini razlikovanja položaja žensk in moških (ter deklet in fantov), njihovih potreb in izzivov, s katerimi se srečujejo, z namenom odpravljanja neenakosti in izogibanja njihovemu ohranjanju ter spodbujanja enakosti spolov v posameznih javni politiki, programu ali postopku