Description

Viisid, kuidas naiste ja meeste (ning tüdrukute ja poiste) olukord, vajadused ja väljakutsed erinevad, arvestades ebavõrdsuse kõrvaldamist ja selle põlistamise vältimist ning soolise võrdõiguslikkuse edendamist konkreetse poliitika, programmi või protseduuri kontekstis