Description

Разматрање родне димензије подразумева разматрање начина на које се ситуација и потребе и изазови са којима се суочавају жене и мушкарци (и девојчице и дечаци) разликују, с циљем уклањања и избегавања постојања неједнакости, као и промовисања родне равноправности у оквиру одређене политику, програма или поступака. Родна димензија се понекад назива и „родна перспективаˮ. Видети такође: родна перспектива