Description

spôsoby, akými sa situácia, potreby a výzvy, ktorým čelia ženy a muži (a dievčatá a chlapci) navzájom odlišujú s cieľom odstrániť nerovnosti a zabrániť ich pretrvávaniu, ako aj podporovať rodovú rovnosť v rámci konkrétnej politiky, programu alebo postupu