Description

tavat, joilla naisten ja miesten (ja tyttöjen ja poikien) tilanteet, tarpeet ja kokemat haasteet eroavat; tavoitteena poistaa eriarvoisuus ja edistää sukupuolten tasa-arvoa tietyllä poliiikka-allalla, ohjelmissa ja menettelytavoissa