Description

różnice między sytuacjami życiowymi i potrzebami kobiet i mężczyzn (a także dziewcząt i chłopców) oraz wyzwania, przed którymi stoją, mając na celu wyeliminowanie nierówności i uniknięcie ich utrwalania, a także promowanie równouprawnienia płci w ramach określonej polityki, procedury lub określonego programu