Description

sieviešu un vīriešu (un meiteņu un zēnu) situācijas, vajadzību un problēmu atšķirību veidi, kurus identificē, lai izskaustu nelīdztiesību un novērstu tās iesakņošanos, kā arī veicinātu dzimumu līdztiesību konkrētā politikā, programmā vai procedūrā