Description

a nemzeti jog által létrehozott független szervek, amelyek feladata az emberi jogok adott államon belüli védelme és előmozdítása

Additional notes and information

Ezek az intézmények egy erőteljes, hatékony nemzeti emberi jogi védelmi rendszer kulcsfontosságú elemei, amennyiben a nemzeti jogban gyökereznek, a kormánytól függetlenek, széles körű megbízatással rendelkeznek valamennyi nemzetközi emberi jogi normára kiterjedően, sokszínű tagsággal vannak megerősítve, felelősséggel vannak felruházva a civil társadalommal és az állammal történő együttműködésre irányulóan egyaránt, továbbá jól működnek.
A nemzeti emberi jogi intézmények hatáskörrel rendelkeznek az emberi jogok előmozdítására és védelmére. Az emberi jogok előmozdítása magában foglalja a kormányoknak és a parlamenteknek történő tanácsadást különféle emberi jogi kérdésekben, valamint az emberi jogokkal kapcsolatos tudatosság növelését. A nemzeti emberi jogi intézmények emberi jogok védelmével kapcsolatos hatásköre kiterjed az emberi jogi jogsértések nyomon követésére és a helyi emberi jogi helyzet javítását célzó ajánlások megtételére. A védelem tekintetében megbízatásuk magában foglalja a panaszok fogadására, kivizsgálására és megoldására, valamint megfelelő ajánlások megtételére – például új jogszabályokra és meglévő jogszabályok módosítására irányuló javaslatok vagy új szakpolitikai intézkedések előterjesztésére – vonatkozó hatáskört is.
A fennálló nemzeti emberi jogi intézmények széles skáláján megtalálhatók bizottságok, ombudsmani hivatalok, valamint intézetek és központok. Egyes uniós tagállamokban a nemzeti emberi jogi intézmények például az uniós jogszabályok szerinti esélyegyenlőségi szervekként is működnek.