Description

Menetelmät, joilla kiistat ratkaistaan muilla kuin oikeuden päätöksillä ja jotka voivat toimia paremmin oikeutta hakevien naisten kannalta erityisesti siksi, että ne ovat joustavampia, edullisempia ja nopeampia, ja niillä voidaan varmistaa, että uhreille ei tule lisäkärsimyksiä

Additional notes and information

Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta tehdyn Euroopan neuvoston yleissopimuksen ja asiaankuuluvien kansainvälisten standardien mukaisesti pakollisen riidanratkaisun ja sovittelun käyttö naisiin kohdistuvaa sukupuoleen perustuvaa väkivaltaa koskevissa tapauksissa ei ole asianmukaista ja se pitäisi kieltää. Tämä johtuu siitä, että sovittelu ei ole aina sukupuolisensitiivistä eikä se ehkä vastaa naisten ja miesten etuja yhdenvertaisesti.