Description

Необавезна или обавезна родно осјетљива (родно одговорна) медијација односи се на методе рјешавања спорова путем средстава која нису судске одлуке, а која могу боље служити женама које траже правду, посебно пружајући већу флексибилност, смањујући трошкове и одлагања и обезбјеђујући да жртве нису подвргнуте секундарној виктимизацији.

Additional notes and information

Према Конвенцији о спречавању и борби против насиља над женама и насиља у породици и релевантним међународним стандардима, употреба обавезног посредовања и мирења у случајевима родно заснованог насиља над женама није прикладна и треба је забранити. Разлог је тај што медијација није увијек родно осјетљива и можда неће подједнако служити потребама жена и мушкараца.