Description

tādas strīdu izšķiršanas metodes, neizmantojot tiesas nolēmumus, kas var labāk palīdzēt sievietēm, kuras vēlas vērsties tiesā, jo īpaši sniedzot lielāku elastību, samazinot izmaksas un kavēšanos un nodrošinot, ka upuri netiek pakļauti sekundārai viktimizācijai

Additional notes and information

Saskaņā ar Konvenciju par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu un attiecīgiem starptautiskajiem standartiem obligātās mediācijas un samierināšanas izmantošana gadījumos, kas saistīti ar dzimumbalstītu vardarbību pret sievietēm, nav atbilstoša un ir jāaizliedz, jo mediācija ne vienmēr ir dzimumsensitīva un tā var nevienlīdzīgi apmierināt sieviešu un vīriešu vajadzības.