Description

metode til løsning af konflikter på andre måder end ved juridiske afgørelser, som bedre kan yde kvinder retfærdighed, især ved at give mere fleksibilitet, minimere omkostninger og ventetid og sikre, at ofre ikke udsættes for sekundær viktimisering

Additional notes and information

Ifølge konventionen om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet og relevante internationale standarder er anvendelsen af obligatorisk mægling og forlig i tilfælde af kønsbaseret vold mod kvinder ikke hensigtsmæssig og bør forbydes. Det skyldes, at mægling ikke altid er kønsfølsom, og måske ikke tjener mænds og kvinders behov på samme måde.