Description

methoden om geschillen op te lossen via een ander middel dan rechterlijke beslissingen, die rechtzoekende vrouwen beter kunnen dienen, met name doordat ze meer flexibiliteit bieden, kosten en uitstel terugdringen, en ervoor zorgen dat slachtoffers niet worden onderworpen aan hernieuwd slachtofferschap

Additional notes and information

Volgens het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld en relevante internationale standaards, is het gebruik van verplichte bemiddeling en verzoening in gevallen van gendergerelateerd geweld tegen vrouwen niet passend en zou het moeten worden verboden. Dit omdat bemiddeling niet altijd genderbewust is, en de behoeften van vrouwen en mannen mogelijk niet in gelijke mate dient.