Description

načini reševanja sporov s sredstvi, ki ne vključujejo sodne odločbe in ki lahko bolje služijo ženskam pri iskanju pravice, zlasti z zagotavljanjem večje prožnosti, zmanjševanjem stroškov in zaostankov ter zagotavljanjem, da ženske niso podrejene sekundarni viktimizaciji

Additional notes and information

Skladno s Konvencijo o preprečevanju nasilja nad ženskami in nasilja v družini ter o boju proti njima in z ustreznimi mednarodnimi standardi, uporaba obvezne mediacije in sprave v primerih nasilja nad ženskami zaradi spola ni primerna in bi jo bilo treba prepovedati. Gre za to, da pri mediaciji vidik spola ni vedno upoštevan in morda ne služi enako potrebam žensk in moških.