Description

spôsoby riešenia sporov inými ako súdnymi rozhodnutiami, ktoré môžu lepšie slúžiť ženám, ktoré hľadajú spravodlivosť, najmä tým, že poskytujú väčšiu flexibilitu, znižujú náklady a počet prieťahov a zabezpečujú, aby obete neboli podrobené sekundárnej viktimizácii

Additional notes and information

Podľa Dohovoru o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a boji proti nemu a príslušných medzinárodných noriem použitie povinnej mediácie a zmierovacieho konania v prípadoch rodovo motivovaného násilia páchaného na ženách nie je vhodné a malo by sa zakázať. Je to z toho dôvodu, že mediácia nezohľadňuje vždy rodové hľadisko a nemusí rovnako slúžiť potrebám žien a mužov.