Description

Hoiakud ning traditsioonilised ettekujutused, normid ja väärtused, mis takistavad naiste võimestamist/täisväärtuslikku osalemist ühiskonnas