Description

holdninger og de bagvedliggende traditionsbestemte antagelser, normer og værdier, som forhindrer (kvinder) i fuld deltagelse i samfundet