Description

Нагласи, традиционни предразсъдъци, норми и ценностите, които възпрепятстват овластяването /пълното участие на жените в обществения живот.